audito institucija

audito institucija
audito institucija statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Institucija, atsakinga už 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, Europos Komisijai deklaruotų išlaidų ir sąskaitų audito ir valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams audito atlikimą pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320). atitikmenys: angl. audit authority šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos audito institucija — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Institucija, atsakinga už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos valdymo, kontrolės sistemų ir deklaruotų išlaidų auditą ir kitų Europos žuvininkystės fondo …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • savivaldybės kontrolės ir audito institucija — statusas Aprobuotas sritis vietos savivalda apibrėžtis Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba), prižiūrintis ( i), ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, kaip… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vadovaujančioji institucija — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Institucija, atsakinga už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimą, priežiūrą ir tobulinimą, 2014–2020 metų Europos Sąjungos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • audit authority — audito institucija statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Institucija, atsakinga už 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, Europos Komisijai deklaruotų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • programme implementing bodies — programą įgyvendinančios institucijos statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija ir audito institucija, vykdančios 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • programą įgyvendinančios institucijos — statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija ir audito institucija, vykdančios 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • audit authority of an operational programme — Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos audito institucija statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Institucija, atsakinga už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • autorité d'audit d'un programme opérationnel — Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos audito institucija statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Institucija, atsakinga už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ein operationelles Programm zuständige Prüfbehörde — Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos audito institucija statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Institucija, atsakinga už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • municipal control and audit institution — savivaldybės kontrolės ir audito institucija statusas Aprobuotas sritis vietos savivalda apibrėžtis Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba), prižiūrintis ( i), ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”